Inne metody aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Informacje ogólne

Lexmark regularnie udostępnia aktualizacje oprogramowania sprzętowego.  Zapewnienie aktualności oprogramowania sprzętowego drukarki jest niezbędne do poprawy jej wydajności i/lub rozwiązywania problemów. 

Uwaga: Poniższe instrukcje dotyczą obecnej generacji urządzeń.  Jeśli te instrukcje nie są zgodne z Twoją drukarką, zapoznaj się z Instrukcjami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania sprzętowego (starsze wersje urządzeń).

Jak bezpośrednio z drukarki sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego i je zainstalować

Wiele drukarek Lexmark podłączonych do Internetu może sprawdzać dostępność i instalować aktualizacje oprogramowania sprzętowego bezpośrednio z serwera Embedded Web Server.

 1. Otwórz przeglądarkę (na przykład Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i inne), a następnie wprowadź adres IP drukarki.
 2. Kliknij Urządzenie.
 3. Przewiń w dół, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.
 4. Kliknij przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji.
 5. Jeśli jest dostępna nowa aktualizacja, kliknij przycisk Wyrażam zgodę. Rozpocznij instalowanie aktualizacji.

Jak ręcznie sprawdzić poziom kodu oprogramowania sprzętowego urządzenia 

Opcja 1 — Za pomocą serwera Embedded Web Server

Uwaga: Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci komputerowej.

 1. Otwórz przeglądarkę (na przykład Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i inne), a następnie wprowadź adres IP drukarki.
 2. Kliknij opcję Raporty.
 3. Kliknij opcję Urządzenie.
 4. Kliknij opcję Informacje o urządzeniu.
 5. Znajdź Podstawowe informacje.

Opcja 2 — Drukowanie raportu z informacji o urządzeniu

 1. W panelu sterowania drukarki wybierz Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Raporty.
 3. Wybierz opcję Urządzenie.
 4. Wybierz polecenie Informacje o urządzeniu do wydrukowania.
 5. Znajdź Podstawowe informacje w wydrukowanym raporcie.

Opcja 3 — na wyświetlaczu drukarki

 1. Włącz drukarkę.
 2. Sprawdź poziom kodu oprogramowania sprzętowego w lewym górnym rogu wyświetlacza.

Uwaga: ta informacja jest widoczna tylko przez kilka sekund.

Jak pobrać oprogramowanie sprzętowe

 • Przejdź na stronę Sterowniki & do pobrania.
 • Wprowadź nazwę modelu drukarki, a następnie kliknij Znajdź Sterowniki & do pobrania.
 • W menu Typ wybierzOprogramowanie sprzętowe.
 • Kliknij plik zip z oprogramowaniem sprzętowym w celu pobrania go.
 • Zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania.
 • Po pobraniu oprogramowania sprzętowego rozpakuj plik zip i znajdź plik flash oprogramowania sprzętowego (.fls).

Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą pliku flash (.fls)

Opcja 1 — Za pomocą serwera Embedded Web Server

 1. Otwórz przeglądarkę (na przykład Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i inne), a następnie wprowadź adres IP drukarki.
 2. Kliknij Urządzenie.
 3. Przewiń w dół, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.
 4. W sekcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego z pliku kliknij przycisk Przeglądaj.
 5. Przejdź do pobranego pliku .fls i zaznacz go.
 6. Kliknij Prześlij.

Opcja 2 — Z napędu flash

 1. Zapisz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego (.fls) na dysku flash (w formacie FAT32 lub NTFS).
 2. Włóż napęd flash do portu USB znajdującego się z przodu drukarki.

  Na wyświetlaczu drukarki zostanie automatycznie wyświetlona zawartość napędu flash. Jeśli nie zostanie wyświetlony ten plik, wybierz Pamięć USB na ekranie głównym.

 3. Znajdź i zaznacz plik .fls.
 4. Wybierz Zaktualizuj kod.

 

Aby uzyskać więcej opcji aktualizacji oprogramowania sprzętowego, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego firmy Lexmark.