1. Pomoc
 2. Sterowniki i materiały do pobrania
 3. Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego (starsze urządzenia)

Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego (starsze urządzenia)

Informacje ogólne

Lexmark regularnie udostępnia aktualizacje oprogramowania sprzętowego.  Zapewnienie aktualności oprogramowania sprzętowego drukarki jest niezbędne do poprawy jej wydajności i/lub rozwiązywania problemów. 

Uwaga: w razie niezgodności instrukcji z posiadanym modelem drukarki zapoznaj się z  Instrukcjami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Jak sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego drukarki

Opcja 1 — Za pomocą serwera Embedded Web Server

Uwaga: Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci komputerowej.

 1. Otwórz przeglądarkę (na przykład Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i inne), a następnie wprowadź adres IP drukarki.
 2. Kliknij opcję Raporty.
 3. Kliknij opcję Urządzenie.
 4. Kliknij opcję Informacje o urządzeniu.
 5. Znajdź Podstawowe informacje.

Opcja 2 — wydrukowanie strony ustawień menu 

 1. W panelu sterowania drukarki wybierz Menu lub Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Raporty.
 3. Wybierz stronę ustawień menu , aby ją wydrukować.
 4. W wydrukowanym raporcie w sekcji Informacje o urządzeniu znajdź Podstawowe informacje.

Opcja 3 — na wyświetlaczu drukarki

 1. Włącz drukarkę.
 2. Sprawdź poziom kodu oprogramowania sprzętowego w lewym górnym rogu wyświetlacza.

Uwaga: ta informacja jest widoczna tylko przez kilka sekund.

Jak pobrać oprogramowanie sprzętowe

 • Przejdź na stronę Sterowniki & Do pobrania .
 • Wprowadź nazwę modelu drukarki, a następnie kliknij  Znajdź Sterowniki & Do pobrania.
 • W menu Typ wybierz Oprogramowanie sprzętowe.
 • Kliknij plik zip z oprogramowaniem sprzętowym w celu pobrania go.
  • Uwaga: Nazwy pakietów zawierające „FMBC”, „Prescribe” lub „IPDS” wskazują, że kod ten jest przeznaczony do specjalnych opcjonalnych kart. Większość klientów będzie potrzebować pliku zip bez tych specjalnych oznaczeń.
 • Zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania.
 • Po pobraniu oprogramowania sprzętowego rozpakuj plik zip i znajdź plik flash oprogramowania sprzętowego (.fls).

Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą pliku flash (.fls)

Opcja 1 — Za pomocą serwera Embedded Web Server

 1. Otwórz przeglądarkę (na przykład Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i inne), a następnie wprowadź adres IP drukarki.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe.
 4. Kliknij opcję Wybierz plik.
 5. Przejdź do pobranego pliku .fls i zaznacz go.
 6. Kliknij Prześlij.

Opcja 2 — Z napędu flash

 1. Zapisz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego (.fls) napędzie flash (w formacie FAT32).
 2. Włóż napęd flash do portu USB znajdującego się z przodu drukarki.
 3. Na wyświetlaczu drukarki zostanie automatycznie wyświetlona zawartość napędu flash. Jeśli ten plik nie zostanie wyświetlony, wybierz Pamięć USB na ekranie głównym.
 4. Znajdź i zaznacz plik .fls.
 5. Wybierz Zaktualizuj kod.

Aby uzyskać więcej opcji aktualizacji oprogramowania sprzętowego, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego firmy Lexmark.