1. Pomoc
  2. Sterowniki i materiały do pobrania
  3. Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Informacje ogólne

Lexmark regularnie udostępnia aktualizacje oprogramowania sprzętowego.  Zapewnienie aktualności oprogramowania sprzętowego drukarki jest niezbędne do poprawy jej wydajności i/lub rozwiązywania problemów. 

Uwaga: Jeśli instrukcje nie odpowiadają dokładnie posiadanemu modelowi drukarki, zapoznaj się z Instrukcjami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania sprzętowego (starsze wersje urządzeń).

Jak bezpośrednio z drukarki sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego i je zainstalować

Wiele drukarek Lexmark podłączonych do Internetu może sprawdzać dostępność i instalować aktualizacje oprogramowania sprzętowego bezpośrednio z serwera Embedded Web Server.

  1. Otwórz przeglądarkę (na przykład Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i inne), a następnie wprowadź adres IP drukarki.
  2. Kliknij Urządzenie.
  3. Przewiń w dół, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.
  4. Kliknij przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji .
  5. Jeśli jest dostępna nowa aktualizacja, kliknij przycisk Wyrażam zgodę. Rozpocznij instalowanie aktualizacji.

Inne metody aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi wszystkich obsługiwanych metod aktualizacji.