1. Destek
  2. Garanti ve hizmet
  3. Makine Türü Model Numarasını Bulma

Makine Türü Model Numarasını Bulma

"Makine Türü Model Numarası" veya MTMN nedir?

Bu 7 veya 13 haneli değer, seri numarası (SN) ile birleştirildiğinde teknik servis temsilcilerine yazıcının servis seçeneklerini ve garanti durumunu sağlar. 

Makine Türü Model Numarasını Bulma

Makine Türü Model Numarası cihazın seri numarasının yazılı olduğu etikette yer alır. MTMN, "TÜR" alan etiketi ile işaretlenir. 

Burada Makine Türü Modeli alanının vurgulandığı bazı etiket örneklerini görebilirsiniz.

 

Yatay MTMN etiketi örneği
Dikey MTMN etiketi örneği

Bu konumlar cihaza göre değişebilir, ancak en yaygın konumlar şunlardır:

  • Ön yazıcı kapağının arkasında veya altında.
Tonerin yanındaki etiket konumu
Kağıt besleyicinin yanındaki etiket konumu
  • Ön yazıcı kapağında
Toner kapağındaki etiket konumu (1. seçenek)
Toner kapağındaki etiket konumu (2. seçenek)
  • Kağıt tepsisinin altında veya aşağısında. 
Kağıt tepsisindeki etiket konumu