1. Pomoc
  2. Gwarancje i serwis
  3. Jak znaleźć numer modelu urządzenia

Jak znaleźć numer modelu urządzenia

Czym jest „Numer modelu urządzenia” lub „MTMN”?

W połączeniu z numerem seryjnym 7- lub 13-cyfrowa wartość przesyła informacje o usługach drukarki i stanie gwarancji do pracowników serwisu technicznego. 

Znajdowanie numeru modelu urządzenia

Numer modelu typu maszyny (MTMN) będzie umieszczony na etykiecie z numerem seryjnym urządzenia. MTMN będzie oznaczony etykietą pola „TYPE”. 

Tutaj znajdują się wybrane przykłady  etykiet z wyróżnionym polem Model typu urządzenia .

 

Przykład poziomej etykiety MTMN
Przykład pionowej etykiety MTMN

W zależności od urządzenia te lokalizacje mogą być różne, ale to są najczęstsze z nich:

  • Za lub pod przednią pokrywą drukarki.
Lokalizacja etykiety obok tonera
Lokalizacja etykiety obok podajnika na papier
  • Na przedniej pokrywie drukarki
Lokalizacja etykiety na drzwiach komory z tonerem (opcja 1)
Lokalizacja etykiety na drzwiach komory z tonerem (opcja 2)
  • Poniżej tacy papieru lub pod nią. 
Lokalizacja etykiety na tacy papieru