1. Pomoc
 2. Sterowniki i materiały do pobrania
 3. Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania sprzętowego

Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania sprzętowego

 1. Po co instaluje się aktualizacje oprogramowania sprzętowego?

  Z kilku powodów. Po pierwsze, aktualizacje oprogramowania sprzętowego poprawiają ogólną wydajność drukarki. Aktualizacje mogą zawierać nowe funkcje przyspieszające i usprawniające działanie drukarki. Aktualizacje mogą zawierać poprawki znanych błędów i łaty do oprogramowania sprzętowego lub sprzętu. Co najważniejsze, większość aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapewnia udoskonalenia zabezpieczeń, które chronią urządzenie i sieć przed złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami.

 2. Dlaczego firma Lexmark udostępnia aktualizacje oprogramowania sprzętowego do drukarek Lexmark?

  Podobnie jak inni producenci systemów druku, firma Lexmark regularnie udostępnia ważne aktualizacje oprogramowania sprzętowego do swoich drukarek. Aktualizacje te zapewniają między innymi optymalną wydajność produktu oraz ochronę urządzenia i sieci komputerowej przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Aktualizacje wydłużają okres eksploatacji produktów Lexmark i czas, przez który urządzenia te spełniają wymagania Twojej infrastruktury informatycznej.

  Ponadto firma Lexmark okresowo wydaje aktualizacje oprogramowania sprzętowego w celu zachowania na przestrzeni czasu skuteczności zaawansowanych zabezpieczeń technicznych drukarek Lexmark (zob. Pytanie 3), aby zapewnić, że nadal spełniają one swoje zadanie (zob. Pytanie 4).

 3. Czy drukarki Lexmark są wyposażone w zaawansowane zabezpieczenia techniczne?

  Tak. Podobnie jak drukarki innych producentów, sprzęt Lexmark jest wyposażony w zaawansowane zabezpieczenia techniczne. Rozwiązania te są wbudowywane w drukarki Lexmark na etapie produkcji i raz na jakiś czas mogą podlegać uaktualnieniom w ramach aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

 4. Do czego służą zaawansowane zabezpieczenia techniczne obecne w drukarkach Lexmark?

  Zaawansowane zabezpieczenia techniczne naszych drukarek mają na celu egzekwowanie warunków Umowy o udział w Programie zwrotu zużytych materiałów Lexmarka (patrz Pytanie 6) oraz ochronę drukarki i praw własności intelektualnej firmy Lexmark przed próbami ich obchodzenia poprzez stosowanie podrobionych kaset i układów scalonych innych firm. Te zaawansowane zabezpieczenia techniczne umożliwiają wyłączenie drukarki Lexmark w przypadku wykrycia w niej podrobionej kasety lub kasety wyprodukowanej przez nieautoryzowaną firmę zewnętrzną.

 5. Jak działają zaawansowane zabezpieczenia techniczne w drukarkach Lexmark?

  Te zaawansowane zabezpieczenia techniczne umożliwiają wyłączenie drukarki Lexmark w przypadku wykrycia w niej podrobionej kasety lub kasety wyprodukowanej przez nieautoryzowaną firmę zewnętrzną (zob. Pytanie 8).

  Zaawansowane zabezpieczenia techniczne nie zakłócają funkcjonowania kaset dopuszczonych do użytku w drukarkach Lexmark (zob. Pytanie 6 i Pytanie 7).

 6. Czym są zwrotne kasety Lexmarka?

  Zwrotne kasety Lexmarka są oferowane w niższych cenach niż nasze normalne wkłady, jednak w zamian klienci zobowiązują się do wykorzystania każdego wkładu tylko raz i zwrócenia go bezpośrednio do Lexmarka w celu regeneracji i recyklingu. W związku z tym nie jest możliwe ponowne wykorzystanie tych kaset ani zresetowanie ich chipa zabezpieczającego. Takie jednorazowe wkłady przestają działać po osiągnięciu terminu okresu eksploatacji określonego przez Lexmarka (w momencie wymiany może pozostać w nich różna ilość tonera). Takie wkłady mogą także automatycznie aktualizować pamięć drukarki w celu ochrony przed stosowaniem podrobionych lub nieautoryzowanych produktów.

  Wynika to z warunków Umowy o udział w Programie zwrotu zużytych materiałów Lexmarka, akceptowanych przez klienta z chwilą zakupienia drukarki i zainstalowania wkładów w ramach Programu zwrotu zużytych materiałów Lexmarka.  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Programie zwrotu zużytych materiałów Lexmarka

 7. Czym są zwykłe kasety Lexmarka?

  Zwykłe kasety Lexmarka są sprzedawane w normalnej cenie i nie obowiązują w ich przypadku warunki mające zastosowanie do zwrotnych kaset Lexmarka.

  Zwykłe kasety można ponownie napełnić i/lub zregenerować (pod warunkiem zachowania oryginalnego chipu Lexmarka). Przestają one działać (tzn. zostaną uznane za puste) po upłynięciu czasu eksploatacji ustalonego przez firmę Lexmark (w przypadku konieczności wymiany może pozostać zmienna ilość tonera).

 8. Jakich typów wkładów nie można używać w drukarkach Lexmarka?

  W drukarkach Lexmarka zabronione jest stosowanie kaset w ramach Programu zwrotu zużytych materiałów Lexmarka zregenerowanych przez firmy zewnętrzne z naruszeniem umowy o jednorazowe używanie, na podstawie której kaseta została pierwotnie sprzedana. Ponadto zabronione jest używanie wkładów naruszających postanowienia umowy zawartej z firmą Lexmark przy zakupie drukarki, wkładów podrobionych ani nieautoryzowanych zgodnych wkładów, które naruszają prawa własności intelektualnej firmy Lexmark.

 9. Czy pobranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego zakłóca działanie wkładów?

  Jak określono wyżej (zob. Pytanie 1 i Pytanie 2), aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę wydajności drukarki.

  Ponadto aktualizacje oprogramowania sprzętowego mogą utrzymywać skuteczność zaawansowanych zabezpieczeń technicznych w oprogramowaniu sprzętowym drukarki, które umożliwiają jej wyłączenie w przypadku wykrycia podrobionych lub nieautoryzowanych wkładów innych firm, w tym wkładów, które wcześniej działały.

  Jeśli używasz (a) oryginalnych kaset w ramach Programu zwrotu zużytych materiałów Lexmarka lub (b) nowych/odnowionych zwykłych kaset Lexmarka (pod warunkiem zachowania oryginalnego chipu Lexmarka), aktualizacja oprogramowania sprzętowego w żaden sposób nie zakłóci pracy drukarki.

 10. Czy można odinstalować oprogramowanie sprzętowe drukarki?

  Oprogramowanie sprzętowe to program niezbędny do działania drukarki. Oprogramowanie sprzętowe steruje podstawowymi funkcjami urządzenia i pełni funkcję warstwy między drukarką a sterownikiem. Oprogramowanie sprzętowe jest zapisane w drukarce i można je zastąpić tylko nowszą wersją tego samego oprogramowania. Lexmark obsługuje tylko najnowszą wersję kodu oprogramowania sprzętowego. Oznacza to, że Lexmark nie usuwa oprogramowania sprzętowego z urządzenia ani nie przywraca wcześniejszych wersji oprogramowania.

  Uwaga: Sterowniki drukarki i oprogramowanie sprzętowe drukarki nie są tym samym. Sterowniki drukarki to sterowniki systemu operacyjnego zapisywane na dysku twardym komputera.

 11. Chcę przywrócić oprogramowanie sprzętowe drukarki do wersji sprzed oddania jej do serwisu, który zaktualizował jej oprogramowanie sprzętowe.

  Oferujemy i obsługujemy wyłącznie najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego drukarek Lexmark i — jak zostało opisane wyżej (zob. Pytanie 10) — nie przywracamy oprogramowania sprzętowego drukarek do wcześniejszych wersji.

  Nasi inżynierowie działu wsparcia technicznego dokładają wszelkich starań, by zapewnić maksymalnie kompleksowy pakiet usług w jak najkrótszym czasie. Aby to było możliwe, nie możemy tracić czasu na próby diagnozowania problemów, które mogły już zostać naprawione w najnowszej wersji kodu. Dlatego na wczesnym etapie procesu diagnostycznego możemy doradzić klientowi zgłaszającemu problem, aby uaktualnił oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji.

 12. Czy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nie wydał orzeczenia, na mocy którego firma Lexmark nie może dłużej egzekwować swoich praw patentowych dotyczących regenerowanych wkładów?

  Mimo iż orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczyło przede wszystkim egzekwowania praw patentowych po sprzedaży, nie ma ono wpływu na ważność ograniczeń umownych, takich jak postanowienia w Programie zwrotu zużytych materiałów Lexmarka (zob. Pytanie 7 wyżej).