1. Ondersteuning
 2. Stuurprogramma's en downloads
 3. Veelgestelde vragen over firmware

Veelgestelde vragen over firmware

 1. Waarom is het raadzaam om mijn firmware te upgraden?

  Er zijn een aantal redenen. Allereerst zorgt het upgraden van de firmware ervoor dat uw printer als geheel beter gaat presteren. Het kan zijn dat nieuwe functies worden toegevoegd of de werking van de printer sneller en efficiënter wordt gemaakt. Ook worden eventuele fouten die zijn aangetroffen in de firmware of hardware verbeterd. Bovendien bieden de meeste firmware-updates verbeteringen in de beveiliging om uw apparaat en netwerk te beschermen tegen malware en andere bedreigingen.

 2. Waarom geeft Lexmark firmware-updates uit voor Lexmark printers?

  Net als andere printerfabrikanten, biedt Lexmark regelmatig belangrijke firmware-updates aan voor Lexmark printers. Deze updates zorgen er onder andere voor dat het product optimaal presteert en helpen uw apparaat en netwerk te beschermen tegen de nieuwste beveiligingsrisico's. Uiteindelijk zijn deze updates bedoeld om de levensduur van uw Lexmark apparaten te verlengen en ervoor te zorgen dat uw bestaande apparaten blijven voldoen aan uw IT-behoeften.

  Daarnaast geeft Lexmark zo nu en dan firmware-updates uit om ervoor te zorgen dat de geavanceerde technische beschermingsvoorzieningen die zijn opgenomen in Lexmark printers (zie Vraag 3) in de loop der tijd effectief blijven en hun doel blijven dienen (zie Vraag 4).

 3. Zijn Lexmark printers uitgerust met geavanceerde technische beschermingsvoorzieningen?

  Ja. Net als andere printerfabrikanten voorziet Lexmark haar printers van geavanceerde technische beschermingsvoorzieningen. Deze voorzieningen worden tijdens de fabricage in Lexmark printers ingebouwd en kunnen zo nu en dan worden bijgewerkt door middel van firmware-updates.

 4. Waarvoor zijn de geavanceerde technische beschermingsvoorzieningen in Lexmark printers bedoeld?

  De geavanceerde technische beschermingsvoorzieningen in Lexmark printers zijn erop gericht de bepalingen van de overeenkomst voor het Lexmark retourneringsprogramma (zie vraag 6) af te dwingen en uw printer en de intellectuele-eigendomsrechten van Lexmark te beschermen tegen makers van namaakcartridges en andere chipontwikkelaars. Om deze reden zijn de geavanceerde technische beschermingsvoorzieningen in Lexmark printers erop gericht om de printer uit te schakelen als namaakcartridges of ongeautoriseerde cartridges van derden wordt gedetecteerd.

 5. Hoe werken de geavanceerde technische beschermingsvoorzieningen in Lexmark printers?

  De geavanceerde technische beschermingsvoorzieningen in Lexmark printers zijn erop gericht om de printer uit te schakelen als namaakcartridges of ongeautoriseerde cartridges van derden wordt gedetecteerd (zie vraag 8).

  De geavanceerde technische beschermingsvoorzieningen van Lexmark hebben echter geen gevolgen voor de werking van cartridges die zijn geautoriseerd voor gebruik in Lexmark printers (zie de vragen 6 en 7).

 6. Wat zijn cartridges uit het Lexmark retourneringsprogramma?

  Cartridges uit het Lexmark retourneringsprogramma worden verkocht voor een lagere prijs dan gewone Lexmark cartridges. Hier staat tegenover dat de klant ermee moet akkoord moet gaan dat de cartridges slechts eenmaal te gebruiken en terug te sturen naar Lexmark voor herfabricage of recycling. De beveiligingschip in deze cartridges mag daarom niet opnieuw worden ingesteld of worden hergebruikt. Deze cartridges stoppen met werken wanneer het einde van de levensduur, zoals bepaald door Lexmark, is bereikt (er kan nog een zekere hoeveelheid toner over zijn op het moment dat de cartridge moet worden vervangen). Deze cartridges kunnen ook automatisch het printergeheugen bijwerken om de printer te beschermen tegen namaak- of niet-geautoriseerde producten.

  Dit is bepaald in de voorwaarden van de overeenkomst voor het Lexmark retourneringsprogramma die u accepteert op het moment dat u de printer koopt en de cartridge uit retourneringsprogramma installeert. Klik hier voor meer informatie over het Lexmark retourneringsprogramma

 7. Wat zijn gewone Lexmark cartridges?

  Gewone Lexmark-cartridges worden verkocht tegen de normale prijs en zijn niet gebonden aan de voorwaarden die gelden voor de cartridges in het Lexmark-retourneringsprogramma.

  Deze cartridges mogen worden nagevuld en/of geherfabriceerd (mits de oorspronkelijke Lexmark-chip wordt behouden) en werken niet meer (d.w.z. worden als leeg beschouwd) na het bereiken van het einde van de nominale levensduur, zoals vastgesteld door Lexmark (er kan nog een zekere hoeveelheid toner over zijn op het moment dat de cartridge moet worden vervangen).

 8. Welke typen cartridges zijn niet toegestaan voor gebruik in Lexmark printers?

  Een cartridge in het Lexmark retourneringsprogramma die door een derde partij is geherfabriceerd in strijd met de overeenkomst voor eenmalig gebruik op grond waarvan de cartridge oorspronkelijk is verkocht, mag niet worden gebruikt in een Lexmark printer. Daarnaast mogen cartridges die in strijd zijn met de overeenkomst die u hebt gesloten met Lexmark op het moment van aankoop van uw printer, namaakcartridges en/of ongeautoriseerde compatibele cartridges die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van Lexmark, niet worden gebruikt in een Lexmark printer.

 9. Heeft het downloaden van een firmware-update gevolgen voor de werking van mijn printercartridge?

  Zoals hierboven vermeld (zie de vragen 1 en 2), zijn firmware-updates vooral gericht op het verbeteren van de prestaties van uw printer.

  Firmware-updates kunnen echter ook functies bevatten om de werking van de geavanceerde technische beschermingsmaatregelen in de firmware van uw printer te verbeteren. Hierdoor is het mogelijk dat de printer kan worden uitgeschakeld als namaakcartridges of ongeautoriseerde cartridges van derden worden gedetecteerd, inclusief cartridges die eerder wel werkten.

  Als u gebruikmaakt van (a) originele cartridges uit het Lexmark retourneringsprogramma of (b) nieuwe of nagevulde/geherfabriceerde gewone Lexmark cartridges (mits de oorspronkelijke Lexmark chip is behouden), zal de firmware-update het gebruik van het apparaat op geen enkele manier verstoren.

 10. Kan ik de firmware van mijn printer verwijderen?

  Firmware is een programma dat noodzakelijk is om de printer te laten functioneren. De firmware stuurt de basisfuncties van het apparaat en dient als een laag tussen de printer en het stuurprogramma. De firmware is opgeslagen op uw printer en kan alleen worden overschreven door een nieuwere versie. Lexmark ondersteunt uitsluitend de nieuwste versie van de firmwarecode. Dit betekent dat Lexmark de firmware niet uit uw apparaat verwijdert en de firmware niet terugzet naar een eerdere versie.

  Opmerking: Printerstuurprogramma's en printerfirmware zijn niet hetzelfde. Printerstuurprogramma's zijn stuurprogramma's voor het besturingssysteem die worden opgeslagen op de harde schijf van een computer.

 11. Ik wil dat de firmware van mijn printer wordt teruggezet naar de versie die aanwezig was voorafgaande aan de servicebewerking waarbij de firmware van mijn printer werd bijgewerkt.

  Lexmark biedt en ondersteunt uitsluitend de meest actuele firmwarecode voor onze printers, en zoals eerder vermeld (zie vraag 10), zet Lexmark de firmware van de printer niet terug naar een eerdere versie.

  Om ervoor te zorgen dat de technische ondersteuningsmedewerkers van Lexmark klanten in de kortst mogelijke tijd het meest uitgebreide serviceniveau kunnen bieden, is het belangrijk dat we vermijden dat ze gaan zoeken naar de oorzaak van problemen die mogelijk al in een nieuwe firmwarecode zijn opgelost. Daarom adviseren we klanten die problemen ondervinden vaak als eerste stap in het diagnostische proces om hun firmware bij te werken naar de meest actuele versie.

 12. Heeft het Amerikaanse Supreme Court niet bepaald dat Lexmark haar octrooirechten met betrekking tot geherfabriceerde cartridges niet meer mocht afdwingen?

  De uitspraak van het Supreme Court heeft hoofdzakelijk betrekking tot het afdwingen van octrooirechten na verkoop en heeft geen gevolgen voor het afdwingen van contractuele beperkingen, zoals die in de overeenkomst voor het retourneringsprogramma (zie vraag 7 hierboven).