Lexmark technische ondersteuning
Ondersteunde service


  Ondersteunde service is een manier van ondersteuning waarop een Lexmark servicevertegenwoordiger waarmee u via de telefoon contact hebt, op afstand verbinding kan maken met uw computer via internet.

Ze kunnen problemen oplossen, updates installeren of andere taken voltooien om u te helpen uw Lexmark product te gebruiken.
 


Ondersteunde service gebruiken

LexmarkConnex


  LexmarkConnex is een hulpprogramma dat real-time diagnostische gegevens op uw printer verzamelt en ze rechtstreeks naar het technische servicecenter van Lexmark stuurt om u snellere en meer effectieve ondersteuning te bieden.

Deze informatie wordt alleen gebruikt voor ondersteuningsservices en wordt verwerkt in overeenkomt met onze privacyverklaring.
 

LexmarkConnex gebruikenLexmark hecht veel waarde aan uw privacy en verplicht zich ertoe deze te beschermen. We gebruiken deze gegevens alleen voor de aangevraagde productondersteuning, tenzij u toestemming hebt gegeven voor ander gebruik van deze gegevens. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.