For support select or enter your product    
Inkjet Products
Laser Products
Solutions


  • Technická knižnica

    Vyhľadajte v našej knižnici príručky, dokumentáciu podpory, ovládače a iné súbory na prevzatie, ktoré vám pomôžu rýchlo vyriešiť bežné problémy s produktmi. 

    Ďalšie informácie

  • Informácie o záruke

    Spoločnosť Lexmark ponúka rôzne plány podľa špecifických požiadaviek vášho výstupného prostredia, ktoré znížia nákladné prestoje tlačiarní.

    Ďalšie informácie

Link:
Please enter the email address you would like to send a copy of this page to.