For support select or enter your product    
Inkjet Products
Laser Products
Solutions


  • Biblioteka techniczna

    Przeglądaj naszą bibliotekę podręczników, dokumentacji pomocniczej, sterowników i innych materiałów do pobrania, które będą pomocne w szybkim rozwiązywaniu typowych problemów. 

    Dowiedz się więcej

  • Informacje o gwarancji

    Firma Lexmark oferuje wiele planów, aby zapewnić zaspokojenie specyficznych potrzeb danego środowiska drukowania oraz skrócić kosztowny czas przestojów drukarki.

    Dowiedz się więcej

Link:
Please enter the email address you would like to send a copy of this page to.