Pre podporu, vyberte alebo zadajte produkt    
Atramentové produkty
Laserové produkty
Riešenia


  • Technická knižnica

    Vyhľadajte v našej knižnici príručky, dokumentáciu podpory, ovládače a iné súbory na prevzatie, ktoré vám pomôžu rýchlo vyriešiť bežné problémy s produktmi. 

    Ďalšie informácie

  • Informácie o záruke

    Spoločnosť Lexmark ponúka rôzne plány podľa špecifických požiadaviek vášho výstupného prostredia, ktoré znížia nákladné prestoje tlačiarní.

    Ďalšie informácie

Prepojenie:
Zadajte, prosím e-mailovú adresu, na ktorú sa má odoslať kópia tejto stránky.