Vyhľadávací nástroj je navrhnutý tak, aby našiel všetky
firmware dostupné pre vaše Lexmark zariadenie.
Prosím odpovedajte na všetky otázky pred tým než
kliknete na tlačidlo POTVRDIŤ

Hľadanie firmware

Sign up now for
firmware alerts
NOVINKY: Spolocnost Lexmark zverejnuje dôle¿itú aktualizáciu firmvéru s podporou najnov¿ích sietových komunikacných protokolov, aby predl¿ila ¿ivotnost zariadení Lexmark. Ide o rovnaké funkcie, aké sú ¿tandardne k dispozícii v prípade nových produktov znacky Lexmark. Odporúcame vám nain¿talovat si túto aktualizáciu a zabezpecit tak, ¿e va¿e existujúce zariadenia budú aj nadalej splnat va¿e potreby v oblasti informacných technológií.
Prepojenie:
Zadajte, prosím e-mailovú adresu, na ktorú sa má odoslať kópia tejto stránky.