Приложението за търсене е създадено да намери
всички налични firmware за Вашият продукт на
Лексмарк. Моля, изпълнете всички стъпки преди да
натиснете ИЗПРАТИ.

Търсене на Firmware

Sign up now for
firmware alerts
NEWS: To help extend the life of your Lexmark devices, Lexmark is releasing an important firmware update to support the latest network communication protocols. This is the same functionality that is available standard in new Lexmark products. We recommend you install this update to help ensure your existing devices continue to meet your IT needs.
Връзка:
Моля, въведете електронния адрес, на който искате да изпратите копие от тази страница.