Overview


Na rozdiel od niektorých softvérových aplikácií sa musia ovládače zariadení, ako sú napríklad ovládače tlačiarní, zhodovať s architektúrou operačného systému.

Pravidlo pre ovládače tlačiarní...

Ak... Potom...
Máte 32-bitovú verziu systému Microsoft Windows... Musíte použiť 32-bitové ovládače zariadení.
Máte 64-bitovú verziu systému Microsoft Windows... Musíte použiť 64-bitové ovládače zariadení.

 

 

Nesprávny ovládač tlačiarne?


Ak pred prevzatím a nainštalovaním ovládača zariadenia nezistíte verziu operačného systému, pri inštalácii sa v operačnom systéme vyskytnú chyby.  

Napríklad pri pokuse o inštaláciu 32-bitového ovládača tlačiarne v 64-bitovom operačnom systéme dôjde k tejto chybe: „Ovládač tlačiarne nebol nainštalovaný. Operácia sa nedá dokončiť.“" 

Skôr než prevezmete ovládač tlačiarne
 

 Skontrolujte verziu alebo „Typ systému“ operačného systému, aby ste zistili, či potrebujete 32-bitový alebo 64-bitový ovládač tlačiarne. 

Ak chcete zistiť verziu operačného systému: 

  • V prípade väčšiny verzií systému Windows môžete zistiť verziu operačného systému tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na ikonu Počítač v ponuke Štart alebo na pracovnej ploche a potom v ponuke vyberiete položku Vlastnosti.

Click image to enlarge it.

POZNÁMKA: Spoločnosť Lexmark poskytuje informácie od tretích strán, aké sú uvedené aj v tomto článku, aby vám pomohla vyhľadať technickú podporu. Takéto informácie od tretích strán sa môžu zmeniť bez upozornenia.