Overview


W odróżnieniu od niektórych aplikacji sterowniki urządzeń, np. drukarek, muszą być zgodne z architekturą systemu operacyjnego.

Zasada dla sterowników drukarek...

Jeśli... to...
na komputerze zainstalowano 32-bitową wersję systemu operacyjnego Microsoft Windows... należy korzystać z 32-bitowych sterowników drukarki.
na komputerze zainstalowano 64-bitową wersję systemu operacyjnego Microsoft Windows... należy korzystać z 64-bitowych sterowników urządzenia.

 

 

Nieodpowiedni sterownik drukarki?


Nieokreślenie używanego systemu operacyjnego przed pobraniem i zainstalowaniem sterowników drukarki spowoduje generowanie przez system operacyjny błędów instalacji. 

Na przykład próba zainstalowania 32-bitowego sterownika drukarki na komputerze z zainstalowanym 64-bitowym systemem operacyjnym będzie generować następujący błąd: „Nie zainstalowano sterownika drukarki. Nie można zakończyć operacji.”" 

Przed pobraniem sterowników drukarki
 

 Sprawdź wersję systemu operacyjnego lub “Typu systemu” w celu ustalenia, czy potrzebujesz 32- czy 64-bitowej wersji sterowników drukarki. 

Sprawdzanie wersji systemu operacyjnego: 

  • W przypadku większości wersji systemu Windows, aby ustalić jego wersję wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer w menu startowym lub na pulpicie, a następnie wybrać opcję Właściwości z tego menu.

Click image to enlarge it.

UWAGA: Firma Lexmark udostępnia informacje kontaktowe innych firm, jak ma to miejsce w niniejszym artykule, w celu ułatwienia klientom znalezienia pomocy technicznej. Takie informacje dotyczące innych firm mogą ulec zmianie bez powiadomienia.